Archívy kategórie: Domény

Menia sa pravidlá registrácie .sk domén

Prevádzkovateľ a správca národnej domény .sk spoločnosť SK-NIC, a.s mení pravidlá registrácie .sk domén. Nové pravidlá registrácie prinesú pozitívne zmeny, menej byrokracie a zrýchlenie vybavovania požiadaviek súvisiacich so správou .sk domén.

Nové pravidlá nadobudnú platnosť 1.9.2017.
Tu je odkaz na plné znenie pravidiel platných od 1.9.2017.

Nižšie uvádzam zoznam najpodstatnejších zmien:

  • Všetky operácie súvisiace so správou .sk domény budú prebiehať elektronicky. Nebudú tak už potrebné listinné formy žiadostí a overovanie podpisov.
  • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta. Podmienkou je len existencia doručovacej adresy držiteľa domény v európskom priestore.
  • Doménu bude možné zaregistrovať od 1 do 10 rokov tak, ako je to bežné pri iných doménach.  Doménu bude možné predĺžiť kedykoľvek počas jej registračného obdobia, teda nie len mesiac pred exspiráciou domény.
  • Rušia sa stavy domény kedy bola doména obsadená ale nebola uhradená. Pri registrácii novej domény bude nutné uhradiť registračný poplatok za zvolené obdobie.
  • Znížila sa cena domény. Cena bola znížená už od 1.1.2017 čo sa premietlo aj na našich cenách. Od januára 2017 účtujeme našim zákazníkom nižšie ceny za .sk domény. Tu si môžete pozrieť náš aktuálny cenník domén.
  • Ruší sa poplatok za zmenu registrátora domény. Pri zmene registrátora držitel domény zaplatí poplatok za predĺženie domény o 1 rok a doména sa tým predĺži o 1 rok.

V súvislosti s týmto zmenami naša spoločnosť s platnosťou od 1.9.2017 ruší expresnú registráciu .sk domén. Expresná registrácia .sk domény zabezpečovala zaregistrovanie .sk domény tak, že naša spoločnosť bola jej držiteľom aj registrátorom. Tým bolo zebezpečené, že náš zákazník nemusel overovať podpis u notára a odosielať písomnú žiadosť do SK-NIC. Od 1.9.2017 už expresná registrácia .sk domény nebude k dispozícii a všetky nové .sk domény budú registrované priamo na koncového zákazníka ako na držiteľa domény.

Existujúce .sk domény, ktoré boli zaregistrované expresne budú postupne prevádzané na jednotlivých zákazníkov. Teda prebehne zmena držiteľa domény na nového držiteľa, ktorým bude náš koncový zákazník. Každý zákazník, ktorý má u nás espoň jednu .sk doménu zaregistrovanú expresene bude v nabližších dňoch emailom kontaktovaný našou spoločnosťou s podrobnými informáciami o zmene držiteľa jeho .sk domén.

Zabezpečenie webu

Komu zverujem svoju doménu a web

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, lebo som zistil, že veľa našich zákazníkov si neuvedomuje cenu svojej domény a web stránky a starostlivosť o tieto veci zverí niekomu inému – bez hlbšieho zamyslenia.Nemám na mysli cenu, ktorú zaplatíte za registráciu domény ani cenu, ktorú zaplatíte za výrobu web stránky. Mám na mysli hodnotu domény a webu, ktorá súvisí s biznisom firmy. Častokrát sa doména stane najhodnotnejším majetkom firmy a reprezentuje silnú značku.

Je prirodzené a časté, že zákazník má programátora alebo webdizajnéra, ktorý mu web stránku vytvoril, prípadne sa mu o jej aktualizáciu stará. Nie je ale bezpečné zverovať programátorovi viac ako je nutné. Rozoberiem akých chýb sa ľudia v tejto súvislosti dopúšťajú a ako to riešiť lepšie a bezpečnejšie.

Čítať viac

Doména

Doména, meno pre môj e-shop

Chuť a odhodlanie založiť e-shop mám, už viem aj čo v ňom budem predávať, je čas ho pomenovať. Vybrať meno pre svoje dieťa nie je ľahké, a toto nebude o nič jednoduchšie. E-shop mi bude (samozrejme že bude, musíte tomu veriť) prinášať v budúcnosti zisk vďaka mojim zákazníkom a preto sa jeho názov musí páčiť nielen mne, ale aj im a najmä vyhľadávačom.

Čítať viac