NEOBMEDZENÝ WEBHOSTING

Tento program bol vytvorený pre jednoduchosť používania a bezstarostnosť zákazníka, ale stále sa jedná o zdielaný hosting a preto aj neobmedzenosť je týmto limitovaná.

V rámci Neobmedzeného webhostingu Vám poskytneme všetko, čo Váš web bude reálne potrebovať. Existujú projekty ktoré potrebujú v rôznom čase rôzne kapacity a tieto požiadavky sa často menia. S neobmedzným webhostingom už nemusíte riešiť či máte v danej chvíli dostatok priestoru alebo nie. Je možné poskytnúť naozaj neobmedzený hosting? Hráme fair play (férovú hru) a to isté očakávame aj od našich zákazníkov. Pokiaľ máte web, ktorý reálne potrebuje napríklad 10 000 MB priestoru, dáme Vám ho. Pokiaľ reálne potrebujete 100 e-mailových schránok, dovolíme Vám ich vytvoriť. Ak reálne potrebujete vytvorť viac databáz ako je bežné, môžete. Tento balík je založený na slobodnom a korektnom správaní. Ak svojím konaním neobmedzíte nás a našich zákazníkov (chod našich serverov), my neobmedzíme Vás.

Diskový priestor Neobmedzeného webhostingu nie je nekonečný, ale v rámci prerozdelenia diskového priestoru medzi zákazníkmi sa pohybuje tento priestor cca okolo 2 násobku najdrahšieho Webhostingu pre 1 doménu. Pre zákazníka je veľmi výhodné, ako je nastavená cena. Najdrahší Webhosting pre jednu doménu 20 GB stoji 4,70 euro bez DPH mesačne pri ročnej platbe a Neobmedzený webhosting stoji 5,40 euro bez DPH mesačne pri ročnej platbe.

Aktuálne máme akciu: ak si zákazník k Neobmedzenému webhostingu objedná novú doménu (.sk, .eu, .com, .cz), má ju na prvý rok zadarmo.