PODPORA

Čo je SSL certifikát

K zabezpečeniu komunikácie šifrovaním medzi komunikujúcimi stranami slúži protokol SSL (Secure Socket Layer). Napríklad medzi prehliadačom používateľa a web serverom (HTTPS), medzi mailovým klientom a mail serverom a pod. SSL certifikát v protokole SSL/TLS šifruje a tým bezpečne chráni citlivé dáta. Šifruje napríklad heslá, adresy, čísla účtov, čísla platobných kariet a citlivé osobné údaje, aby boli chránené pred odpočúvaním treťou stranou na internete. Pri zadávaní citlivých dát na web stránkach má potom používateľ istotu, že komunikuje s tým, s kým si naozaj prial komunikovať. SSL certifikáty využívajú najmä e-shopy, kde sa prijímajú objednávky a údaje platobných kariet a projekty, ktoré podľa legislatívy vyžadujú zabezpečený prenos.

Dnes by však použitie SSL certifikátu malo byť samozrejmosťou na všetkých webových stránkach, ktoré vyžadujú a zhromažďujú údaje od svojich používateľov. SSL certifikát zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž webových stránok a môže zlepšiť pozíciu v internetových vyhľadávačov.