PODPORA

Čo je to DNS?

Počítače na internete medzi sebou komunikujú prostredníctvom čísiel, tzv. IP adries. Pre ľudí je sú však tieto čísla nezrozumiteľné a pre pohodlné používanie nepoužiteľné, preto používajú domény. Prostredníkom medzi číselným označením počítačov a doménovými názvami je Domain Name System, teda DNS.

Funguje to jednoducho, vy napíšete do internetového prehliadača www adresu webstránky (doména), na ktorú sa chcete dostať, počítač sa opýta DNS servera, na ktorom počítači (IP adresa) sa webstránka nachádza a nasmeruje vás tam - a vám sa zobrazí požadovaná webstránka.

Každá doména má v DNS záznamoch priradené dva alebo viac name servery.

Name servery domén umiestnených na serveroch WebhostingY.sk sú:

  • ns1.webhostingy.net
  • ns2.webhostingy.net

A záznam

Hlavným záznamom je A záznam, ktorý určuje samotné smerovanie domény na konkrétnu IP adresu.

MX záznam

MX záznamy určujú mailové servery oprávnené spracovávať emailovú komunikáciu pre konkrétnu doménu a ich prioritu.

Ďalšie záznamy

DNS záznamy majú aj ďalšie typy napr. CNAME, TXT, ktoré určujú rôzne iné smerovania a funkcie.

Zmeny v DNS záznamoch sú vážným zásahom preto je dôležité aby ste pri ich zmene vedeli čo robíte. Nesprávnym zásahom do DNS môžete znefunkčniť celú doménu. Tieto zmeny sa neprejavia okamžite, deje sa to postupne v závislosti od toho ako jednotlivé DNS servery vo svete zistia, že u vás nastala zmena. Tento proces môže trvať približne 4 - 48 hodín.