PODPORA

Mám svoj web nahraný v FTP priestore ale nezobrazuje sa na internete

Tento problém môže mať dva dôvody:

1. Svoju webstránku ste do FTP priestoru nahrali na nesprávne miesto.
Stránku je potrebne nahrať v FTP priestore do adresara www_root, ktorý tam je vytvorený.

2. Webstránka neobsahuje index súbor.
Každá webstránka musí obsahovať index súbor (tzv štartovací súbor), ktorý sa pri vstupe na webstránku načíta ako prvý. Tento index súbor musí mať názov index.html alebo index.php.