PODPORA

Nefunguje mi v poštovom klientovi odosielanie elektronickej pošty cez SMTP.

Tento problém môže mať niekoľko príčin. Skontrolujte nasledovné odporúčania v uvedenom poradí.

1. Skontrolujte, či máte správne nastavené údaje pre POP3 a SMTP:
POP3 server a SMTP server (Host): mail-1.webhostingy.net
Prihlasovacie meno: Vaša celá emailová adresa, z ktorej email odosielate
Heslo: heslo do Vašej emailovej schránky, z ktorej email odosielate

2. Skontrolujte, či máte nastavenú autentifikáciu (overenie) pre odosielanie pošty. Pre autentifikáciu je potrebné použiť rovnaké údaje ako pre POP3 (prijímanie pošty).

3. Ak problém stále pretrváva, skontrolujte či nemáte blokovaný port pre SMTP (port 25). SMTP môže byť blokované Vašim poskytovateľom internetového pripojenia. Potom je možné vyskúšať použiť šifrované pripojenie cez SSL (Security Socket Layer). Pripojenie cez SSL nepoužíva port 25, ale port 465. Ak je aj port 465 blokovaný je pre odosielanie pošty potrebné použiť SMTP server Vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Prihlasovacie údaje získate od Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.