PODPORA

Správa MySQL databáz

Na administráciu MySQL databáz slúži rozhranie phpMyAdmin. Do phpMyAdmin je možné vstúpiť zo Zákazníckej zóny zo sekcie pre správu hostingu konkrétnej domény. V tejto sekcii je tiež možné pridávať a odoberať MySQL databázy a vidieť prihlasovacie údaje a mená vytvorených databáz. Pre prihlásenie sa do rozhrania phpMyAdmin je potrebné použiť prihlasovacie meno a heslo do konkrétnej databázy.

Host pre pripojenie sa na databázu cez PHP je: localhost