PODPORA

Zmena držiteľa .sk domény

Zmenu držiteľa domény vykonáme v prípade, že sme registrátorom vašej .sk domény. Zmena sa vykoná zápisom do registra .sk domén SK-NIC. Zmenu držiteľa musí potvrdiť pôvodný aj nový držiteľ domény.

Postup pre zmenu držiteľa .sk domény:

  • 1. Napíšte email na našu podporu so žiadosťou o zmenu držiteľa domény. V žiadosti uvedte minimálne názov .sk domény a údaje nového držiteľa domény: Meno a priezvisko, Organizácia (ak sa jedná o firmu), Ulica a číslo, Mesto, Provincia/Kraj (nepovinné), PSČ, Štát, Telefon, Fax (nepovinné), E-mail, Právny subjekt (fyzická osoba alebo právnická/živnosť), Dátum narodenia (ak sa jedná o fyzickú osobu), IČO (ak sa jedná o živnostníka alebo právnickú osobu)
  • 2. Na základe žiadosti zašleme na pôvodného aj nového držiteľa domény výzvu na odsúhlasenie zmeny držiteľa domény.
  • 3. Po odsúhlasení pôvodným aj novým držiteľom domény, zmeníme údaje držiteľa domény v registry domén SK-NIC.