PODPORA

Ako môžem zmeniť svoj webhostingový balík?

Pre zmenu webhostingového balíka je potrebné poslať požiadavku e-mailom na našu podporu.

Ak sa jedná o zmenu balíka z lacnejšieho na drahší, tak Vám zašleme výzvu na úhradu na doplatok za drahší program. Doplatok sa vypočíta ako pomerná časť ceny nového balíka od dátumu požiadavky na zmenu po dátum dokedy máte uhradenú webhostingovú službu a odpočíta sa od neho suma, ktorú ste už uhradili za pôvodný balík.
Ak sa jedná o zmenu drahšieho balíka na lacnejší, bude zmena balíka vykonaná ihneď po skončení platnosti pôvodného balíka.