PODPORA

Čo je virtuálny server?

Táto služba vám zabezpečí prevádzku vlastného virtuálneho servera. Virtuálny server sa tieź označuje skratkou VPS (Virtual Private Server). Virtuálny server sa správa úplne rovnako ako fyzický server. Výhoda je v tom, že virtuálny server nemusíte fyzicky kúpiť, odniesť ho do dátového centra, pripojiť do siete a podobne. Virtuálny server si môžete zriadiť online, zapnúť si ho a vzdialane sa naň pripojiť rovnako ako keby ste boli pri fyzickom servery.

Služba je vhodná pre zákazníkov, ktorí potrebujú vlastný vyhradený server pre svoj projekt a neoplatí sa im investovať do vlastného hardware. Na vlastnom virtuálnom servery nie je zákazník nijako obmedzovaný v tom, aký software bude na servery nainštalovaný a ako bude nakonfigurovaný, ako je to na zdieľanom webhostingu.

Zákazník si v rámci tejto služby predplatí požadovaný výkon virtuálneho servera - procesory (CPU), operačnú pamäť (RAM) a diskový priestor (HDD). Tieto parametre je možné dodatočne jednoducho zmeniť ak sa zmenia požiadavky na výkon servera. Zákazník má plný prístup k danému virtuálnemu serveru s root právami a zabezpečuje si jeho inštaláciu a správu vo vlastnej réžii.