PODPORA

Komerčné SSL certifikáty

Komerčné SSL certifikáty vydávajú certifikačné autority, ktoré garantujú jeho dôveryhodnosť. Výber SSL certifikátu sa riadi podľa druhu overenia (overenie domény, overenie organizície, rozšírené overenie organizácie najvyššieho stupňa – zobrazí sa zelený adresný zámok vrátane názvu spoločnosti v prehliadači), typu certifikátu (Štandardný, Wildcard, SAN) a ceny certifikátu.Ceny certifikátov odrážajú prestíž certifikačných autorít, ktoré ich vydávajú.

Najpredávanejšími certifikátmi u nás sú certifikáty Certifikačnej autority RapidSSL, ktorá ponúka nasledovné typy SSL certifikátov.

Štandardný

SSL certifikát určený k zabezpečeniu jednej domény alebo subdomény. Poistenie prípadnej škody priamo spôsobenej SSL certifikátom vašim používateľom v dôsledku použitia certifikátu vystaveného nedbalosťou certifikačnej autority na 10 000 USD.

Wildcard

SSL certifikát zabezpečujúci hlavnú doménu a všetky subdomény na hlavnej doméne (cokolvek.domena). Napr. www.domena.sk mail.domena.sk a cokolvek.domena.sk. Poistenie prípadnej škody priamo spôsobenej SSL certifikátom vašim používateľom v dôsledku použitia certifikátu vystaveného nedbalosťou certifikačniej autority na 5 000 USD.

Ceny týchto najpoužívanejších certifikátov sú uvedené v našom cenníku.
V prípade záujmu o tieto certifikáty nás prosím kontaktujte mailom na adrese podpora@webhostingy.sk


V prípade záujmu je možné si objednať aj iné certifikáty (iných certifikačných autorít ako Symantec, GeoTrust, thawte, Comodo a ďalšie). Napíšte nám prosím, o aký certifikát máte záujem a my vás budeme informovať o cene a podmienkach získania certifikátu.