PODPORA

Ochrana emailov proti spamu

Na všetkých našich mail serveroch je nastavená ochrana proti spamu. Mail servery sú nastavené tak, že pri prijímaní emailov kontrolujú a hodnotia každý jeden email. Pri kontrole sa zohľadňuje mnoho faktorov, na základe ktorých mail server rozhodne, či sa jedná o spam alebo nie.

Modul, ktorý túto kontrolu zabezpečuje sa volá SpamAssassin. Tento modul je aktívny pre všetky emailové schránky. V prípade potreby si môžete nastavenia tohoto modulu pre jednotlivé emailové schránky upravovať podľa potreby. Do nastavení modulu sa dostanete cez rozširenú správu emailových schránok, ktorá je dostupná zo Zákazníckej zóny. V zozname emailových schránok pri požadovanej emailovej schránke kliknete na odkaz SpamAssassin.

Čo všetko je možné nastaviť:

  • Aktivovať a deaktivovať celý modul SpamAssassin
  • Nastaviť text, ktorý sa pridá do predmetu emailu ak sa vyhodnotí že ide o spam.
  • Presunúť spam do priečinka Junk.
  • Nastavovať úroveň skóre.
  • Blokovať emaily podľa jazyka.
  • Povolovať a zakazovať konkrétnych odosielateľov alebo príjemcov (whitelist, blacklist)