PODPORA

Správa a nastavenie emailových schránok

Emailové schránky je možné spravovať cez špeciálne používateľské rozhranie, ktoré je dostupné zo správy hostingu konrétnej domény v Zákazníckej zóne alebo na adrese:

mail.[vasa_domena.sk]

Prihlasovacie údaje do správy emailových schránok
Domena: [vasa_domena.sk]
Heslo: [heslo_do_spravy_emailovych_schranok]
Dané heslo nájdete v Zákazníckej zóne.

Nastavenia poštového klienta
IMAP, POP3, SMTP: mail.[vasa_domena.sk]
Prihlasovacie meno : [nazov_schranky]@[vasa_domena.sk]
Heslo : [heslo_do_emailovej_schranky]
Pre SMTP musí byť nastavená autentifikácia, rovnaká ako pre IMAP alebo POP3.

Ak sa na email chcete prihlasovať zabezpečene cez SSL, je potrebné ako IMAP, POP3 alebo SMTP server použiť názov mail servera. Teda nepoužijete názov
mail.[vasa_domena.sk] ale použijete názov mail serveru na ktorom sú emailové služby pre vašu doménu (napríklad mail-1.webhostingy.net). Názov mail serveru nájdete v Zákazníkcej zóne v Správe hostingu.

WebMail
Adresa: webmail.[vasa_domena.sk]
Meno: [nazov_schranky]@[vasa_domena.sk]
Heslo : [heslo_do_emailovej_schranky]

Ak budete na WebMail pristupovať cez HTTPS protokol šifrovane a nemáte pre vašu doménu zakúpený SSL certifikát, bude vám váš internetový prehliadač pravdepodobne zobrazovať varovanie, že pripojenie nie je dôveryhodné.
V takom prípade môžete prehliadaču nastaviť, že aj napriek tomu cieľovému serveru dôverujete alebo môžete na prístup do WebMailu použiť adresu:
https://mail-1.webhostingy.net/webmail