PODPORA

Správa a nastavenie emailových schránok

Emailové schránky je možné jednoducho spravovať v Zákazníckej zóne alebo cez špeciálne používateľské rozhranie, ktoré je tiež dostupné v Zákazníckej zóne alebo na adrese:

mail.[vasa_domena.sk]

Prihlasovacie údaje do správy emailových schránok
Domena: [vasa_domena.sk]
Heslo: [heslo_do_spravy_emailovych_schranok]
Dané heslo nájdete v Zákazníckej zóne.

Nastavenia poštového klienta
IMAP, POP3, SMTP: mail-1.webhostingy.net
Prihlasovacie meno : [nazov_schranky]@[vasa_domena.sk]
Heslo : [heslo_do_emailovej_schranky]
Pre SMTP musí byť nastavená autentifikácia, rovnaká ako pre IMAP alebo POP3.

WebMail
Adresa: webmail.[vasa_domena.sk]
Meno: [nazov_schranky]@[vasa_domena.sk]
Heslo : [heslo_do_emailovej_schranky]