PODPORA

Zmena registrátora .sk domény

V prípade, že máte existujúcu .sk doménu a chcete ju previesť k nám, je potrebné, aby sme sa stali registrátorom vašej domény.

Pre zmenu registrátora .sk domény je potrebné urobiť objednávku na našom webe. Pri objednávke vyberte možnosť "Chcem urobiť presun domény k vám" a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Po odoslaní objednávky vás vyzveme aby ste nám zaslali autorizačný kód k vašej .sk doméne. Na základe vami zaslaného autorizačného kódu prevedieme vašu .sk doménu pod našu - staneme sa jej registrátorom.

Pri zmene registrátora sa .sk doména predžuje o 1 rok, teda v rámci objednávky zaplatíte predĺženie vašej domény o 1 rok a platnosť vašej .sk domény sa predĺži o 1 rok.